Boer Veilig
 

Samenwerking tussen 6 verschillende organisaties.

NMV, LTO Nederland, NAJK, NZO hebben samen met ZuivelNL en Stigas, het kennisinstituut voor veilig, gezond en duurzaam werken, het initiatief genomen om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren.  Dit zal zijn in de vorm van een project dat zal lopen tot 1 september 2022. Doel van het project is om een veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, personeel en bezoekers te realiseren. De aanleiding tot het gezamenlijke project is het hoge aantal ongelukken in de agrarische sector, vaak met ernstige afloop.

ZuivelNLZuivelNL is de ketenorganisatie vanuit de zuivelsector. ZuivelNL is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. De missie van ZuivelNL is het versterken van de Nederlandse zuivelketen met respect voor milieu en maatschappij. ZuivelNL financiert dit project en geeft zo invulling aan één van de zeven doelen van de Duurzame ZuivelKeten voor 2030. 

NAJK  > (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) is de vereniging voor en door agrarische jongeren actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als internationaal niveau. Dit betekent niet alleen het behartigen van de belangen, maar ook actief handvatten bieden tot beter agrarisch ondernemerschap. Hiermee draagt NAJK bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in de agrarische sector.

Stigas > Stigas helpt ondernemers en werknemers om veilig, gezond en vitaal te werken. Productief en met plezier aan het werk zijn én blijven, dat is de grote uitdaging voor de toekomst. Hiermee helpt Stigas agrarische ondernemers.

NZO > De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is de branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie. Zij behartigen de belangen van dertien leden welke allemaal zuivelondernemingen zijn, die samen 98 procent van alle melk in Nederland tot een breed pakket zuivelproducten verwerken. 

NMV > De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders en jongvee opfokkers waar uw inkomen en belang centraal staan.

LTO Nederland > LTO Nederland is dé ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. LTO Nederland behartigt de belangen van 35.000 leden door te werken aan een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs in Nederland en Europa. LTO Nederland ondersteunt en verbindt ondernemers in de land- en tuinbouwsector.