BoerVeilig
 


Samenwerking tussen vijf landelijke organisaties

DDB, LTO Nederland, NAJK en NZO hebben samen met ZuivelNL het initiatief genomen om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. De aanleiding tot het gezamenlijke project is het hoge aantal ongelukken in de agrarische sector, vaak met ernstige afloop.

ZuivelNL > ZuivelNL is de ketenorganisatie vanuit de zuivelsector. ZuivelNL is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. De missie van ZuivelNL is het versterken van de Nederlandse zuivelketen met respect voor milieu en maatschappij. ZuivelNL financiert dit project en geeft zo invulling aan één van de zeven doelen van de Duurzame ZuivelKeten voor 2030.

NAJK  > (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) is de vereniging voor en door agrarische jongeren actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als internationaal niveau. Dit betekent niet alleen het behartigen van de belangen, maar ook actief handvatten bieden tot beter agrarisch ondernemerschap. Hiermee draagt NAJK bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in de agrarische sector.

NZO > De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is de branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie. Zij behartigen de belangen van dertien leden welke allemaal zuivelondernemingen zijn, die samen 98 procent van alle melk in Nederland tot een breed pakket zuivelproducten verwerken.

DDB > De Dutch Dairymen Board (DDB) is een vereniging waarin zoveel mogelijk melkveehouders zich verenigen. De verschillende melkveehouders blijven allemaal lid en leverancier bij hun eigen fabriek, maar sluiten zich gezamenlijk aan bij de DDB.

LTO Nederland > LTO Nederland is dé ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. LTO Nederland behartigt de belangen van 35.000 leden door te werken aan een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs in Nederland en Europa. LTO Nederland ondersteunt en verbindt ondernemers in de land- en tuinbouwsector.