BoerVeilig
 

Mestgassen: een onzichtbare vijand!

 

De gevaren van mestgassen worden flink onderschat, voornamelijk omdat te hoge concentraties niet altijd met onze eigen sensor (‘de neus’) waarneembaar zijn. Dit maakt mestgassen een onzichtbare vijand. Voor een melkveehouder is er nog maar weinig kennis beschikbaar over de mogelijkheden om mestgassen te voorkomen of verminderen en welke maatregelen je kunt nemen om hoge concentraties tegen te gaan. Daar willen we wat aan doen!


Niet alleen hoge methaan- (CH₄) – en ammoniak- (NH₃) concentraties kunnen een gevaar opleveren in de stal. Ook het giftige gas waterstofsulfide (H₂S) komt vrij door de afbraak van eiwitten. Dit gas is in veel lagere concentraties al zeer gevaarlijk en heeft jaarlijks ernstige ongevallen en dodelijke slachtoffers op boerderijen tot gevolg.

 

Tweejarig project

Om bovengenoemde redenen hebben Stichting I-VEE en BoerVeilig de handen ineen geslagen. Met financiële ondersteuning van ZuivelNL zijn deze partijen in januari 2023 gestart met een tweejarig project over mestgassen.

Van onderzoek naar handboek

Het project is gestart met een literatuuronderzoek. Bestaande informatie over mestgassen is hierin gebundeld en er wordt geanalyseerd waar kennis nog ontbreekt. 

Literatuuronderzoek


Twaalf melkveehouders voeren momenteel een jaar lang elke twee maanden metingen uit in hun stal (met vier verschillende vloertypen). Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de gehaltes aan mestgassen onder diverse omstandigheden. Deze groep melkveehouders zal ook regelmatig als studiegroep bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. Alle informatie die gedurende het project wordt verzameld, zal gebundeld worden in een handboek met praktische handvatten.

Draag ook jouw steentje bij!

Enquête: heb jij zelf ervaringen met mestgassen?

Hoe vaak een incident met mestgassen plaatsvindt, weten we eigenlijk niet. Als incidenten de media niet bereiken, blijven deze vaak buiten beeld. Daarom weten we slechts 'het topje van de ijsberg' en wordt het gevaar van mestgassen onderschat. Door jouw ervaringen met mestgassen via de enquête te delen, krijgen we een beter beeld van het gevaar van mestgassen in de melkveehouderij. Ook als je geen ervaringen hebt met mestgassen, kun je de enquête invullen.

Enquête


De antwoorden van de enquête worden anoniem en zorgvuldig verwerkt. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5 minuten in beslag.    

In gesprek via BoerVeilig

Het tweede deel van het project focust zich op kennis verspreiden en bewustwording creëren. De praktische handvatten zullen gedeeld worden via het platform BoerVeilig. Door middel van een intensieve communicatiecampagne en door gesprekken tijdens BoerVeilig-bijeenkomsten, hopen we een bijdrage te leveren aan een veiligere melkveehouderij voor mens, dier en omgeving.

Blijf op de hoogte: schrijf je in voor de nieuwsbrief!Overzicht verstuurde nieuwsbrieven: 

 

Projectteam mestgassen

Voor vragen of meer informatie rondom dit project kun je contact opnemen met een van de onderstaande personen.

Eric van den Hengel (stichting I-VEE): e.vandenhengel@i-vee.nl
Gert-Jan Monteny (Advies-ID): g.monteny@nieuwlandbouwperspectief.nl
Colinda van Rees (LTO Nederland): cvrees@lto.nl
Gerjanne van Esveld (NAJK): gvanesveld@najk.nl