BoerVeilig
 

BoerVeilig bij GrAJK

Op 8 april heeft BoerVeilig een avond gehouden voor het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK)! Via Zoom brachten Marloes van Schaik (NAJK) en Mirjam de Groot (Stigas) hun verhaal over het project en de veiligheid op het erf. Ook werden er ervaringen gedeeld en tips uitgewisseld. Daarna sloten we samen informeel af in het digitale bruine café.

Veilig en met plezier werken op de boerderij lijkt nog niet zo vanzelfsprekend: er gebeuren nog te veel ongelukken binnen de agrarische sector. Het agrarisch werk staat zelfs in de top tien van meest gevaarlijke beroepen. Tijd om hier wat aan te doen!

Wat?                                 BoerVeilig-webinars. We starten met een korte toelichting op het project, daarna gaan we gelijk aan de slag met 
                                          voorbeelden uit de praktijk.

Waar?                               Digitaal via Zoom.

Wanneer?                        Beschikbaar tot en met augustus 2022.

Voor wie?                        Alle AJK-, LTO- en NMV-afdelingen.                                     

                                         Een veilig erf is natuurlijk niet alleen belangrijk voor de leden, maar ook voor anderen die er wonen en werken.
                                         Schroom dus niet en laat ook je ouder(s), partner, medewerker of collega aansluiten.

Hoe?                                 NAJK coördineert de aanvragen en de inzet van veiligheidsdeskundigen. Er zijn geen kosten aan deze
                                          avond verbonden. 

We hebben inmiddels bij meerdere AJK’s en LTO-afdelingen een avond gehouden. Heb je ook interesse? Neem dan contact op met Marloes via mvanschaik@najk.nl.