Boer Veilig
 

Ontmoet het team.

Wij werken samen in een projectteam, waarin melkveehouders, vakinhoudelijke experts en communicatiedeskundigen vertegenwoordigd zijn:

Marloes van Schaik – projectleider (werkzaam voor NAJK). Mailadres: mvanschaik@najk.nl
Aebe Alberts– projectcoördinator (werkzaam voor LTO Nederland)
Jan Aantjes – projectcoördinator (werkzaam voor NMV)
Christel Klok – projectcoördinator (werkzaam voor NAJK)

Daarnaast leggen wij verantwoording af aan een stuurgroep, met daarin bestuurders/ afgevaardigden van alle betrokken partijen (ZuivelNL, NZO, Stigas, LTO Nederland, NMV en NAJK).