Boer Veilig
 

Ontmoet het team.

Wij werken samen in een projectteam, waarin melkveehouders, vakinhoudelijke experts en communicatiedeskundigen vertegenwoordigd zijn:

Gerjanne van Esveld – projectleider (werkzaam voor NAJK)
Marjan Holtland – projectcoördinator (werkzaam voor NAJK - mholtland@najk.nl)
Christel Klok – projectcoördinator / communicatie (werkzaam voor NAJK)
Colinda van Rees – projectcoördinator (werkzaam voor LTO Nederland)
Jan Aantjes – projectcoördinator (werkzaam voor NMV)

Daarnaast leggen wij verantwoording af aan een stuurgroep, met daarin bestuurders/ afgevaardigden van alle betrokken partijen (ZuivelNL, NZO, Stigas, LTO Nederland, NMV en NAJK).