BoerVeilig
 

'Veilig werken begint met omzien naar elkaar'

Tekst: Jan Aantjes, melkveehouder in Streefkerk (ZH)

Ik had op de eerste avond met de avondklok een afspraak met de oudste zoon van mijn verongelukte vriend. Hij is nu net 30. Toen hij 10 jaar was, kwam zijn vader om bij een ongeval met de blokkendoseerwagen tijdens het voeren van de koeien. Hij heeft zijn vader amper leren kennen, net zo min als zijn 7 boertjes en zusjes. Hij wil nu een herinneringsboek maken voor hen en hun kinderen die hun opa nooit hebben mogen leren kennen. Super mooi en helaas nodig.  

Ik leerde mijn vriend kennen tijdens de eerste schooldag en we zijn tot en met de stage tijdens de middelbare landbouwschool samen opgetrokken. Samen op de fiets naar Schiermonnikoog, samen naar veekeuringen, de landbouwbeurs in de RAI en samen dekstieren kopen. We beleefden elkaars trouwdag en bewonderen onze pasgeboren kinderen. Ik molk zijn koeien als hij met vrouw en kinderen op familiebezoek ging. We leenden elkaars machines of hielpen elkaar bij drukte. Ik bewonderde zijn tomeloze ijver en passie.   

Ik herinner me nog dagelijks dat ik na het ongeval gebeld werd door de buurman, zelf  boer en lid van de vrijwillige brandweer.  “Ik heb een trieste mededeling, je vriend is vanmorgen verongelukt en zie jij het zitten vanavond zijn koeien te melken, te kijken waar zijn werk gestopt is en een vervanger wegwijs te maken?” Ik had geen keus, het moest. Met lood in de schoenen ben ik daarheen gegaan en bij mijn komst op het bedrijf zie ik achter in de stal nog het 'monster' staan. Onbegrijpelijk dat juist hem dit moest overkomen, hard werkend, vooral secuur en ordelijk. Ik heb staan huilen tijdens de eerste melkbeurt, net zoals nu bij het schrijven van deze column de tranen weer in de ogen springen. Hoe zou het nu geweest zijn zonder het ongeluk?

Jaren later ben ik gevraagd voor het project  'BoerVeilig', een project vanuit Zuivel.nl en belangenbehartigers. Ik kon weer geen nee zeggen, want je wil niet dat anderen dit ook overkomt. Plezierig en veilig werken begint met bewustwording. Ongelukken gebeuren niet met opzet, maar we kunnen ze met elkaar wel proberen te voorkomen. Help, als gezin elkaar zo veilig mogelijk te werken. Pas goed op je grootouders, je partner, de kinderen of kleinkinderen, want: we kunnen elkaar niet missen!

Mooi om te zien dat zijn vrouw ondanks het grote verlies nu samen met haar zoon het bedrijf nog voort zet. Ik ben trots op die vrouw en haar kinderen. Fijn om mee te mogen werken aan het herinneringsboek, maar ik had liever gezien dat het niet nodig geweest was.
Lieve mensen, beste lezers, zie veilig werken op uw bedrijf niet als een verplichting maar als een plicht! Veilig werken is geen kostprijsverhogende bovenwettelijk eis, maar de juiste keuze en de beste investering! BoerVeilig is de beste keus voor een plezierige toekomst.

Deze column is geschreven voor Boerderij.nl