BoerVeilig
 

Resultaten onderzoek naar veiligheid biovergisters bij boeren

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van biovergisters op boerenbedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd door Albertien Paardekooper in het kader van de studie Hogere Veiligheidskunde. Hoewel de meeste boeren zich bewust zijn van de gevaren die deze installatie met zich meebrengt, komen er toch een aantal punten van aandacht uit het onderzoek naar voren.

Aanleiding voor dit onderzoek is het aantal biovergisters in Nederland en de verschillende ongelukken die hebben plaatsgevonden in de buurt van biovergisters. Dit was voor het Ministerie van SZW de reden om nader onderzoek te doen naar de gevaren en wat hieraan gedaan kan worden.

Resultaten
Uit de bedrijfsbezoeken en het bijbehorende onderzoek zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

  • De boeren zijn zich (enigszins) bewust van de gevaren die het werken met en het bedrijven van een biogasinstallatie met zich meebrengt;
  • Boeren beschikken over meters om gasconcentraties te meten, maar deze worden vervolgens maar weinig gebruikt;
  • De boeren hebben bij de bouw van de installatie globaal informatie ontvangen over de gevaren van het bedrijven van een biogasinstallatie, maar hebben deze informatie niet paraat;
  • Doordat de boeren er vanuit gaan dat zij de installatie goed kennen, hebben zij minder aandacht voor het mogelijk ontstaan van gevaarlijke situaties.

Aanbevelingen
Naar aanleiding van de resultaten zijn onder andere de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Zorg dat de boeren bij het plaatsen van een biogasinstallatie beter op de hoogte worden gesteld van de gevaren die op kunnen treden bij het werken met een dergelijke installatie.
  • Zorg dat de boeren al van tevoren, voordat zij een biogasinstallatie laten plaatsen, goed geïnformeerd zijn over de risico’s van de installatie.
  • Bij het verlenen van een subsidie zou door RVO meer aandacht besteed moeten worden aan voorlichting over de risico’s van een biogasinstallatie. Zorg dat dit geborgd wordt bij het verstrekken van de subsidie. Een idee zou kunnen zijn om bijvoorbeeld tenminste één dag veiligheidsinstructie op te nemen bij het verlenen van de subsidie.
  • Onderzoek of het mogelijk is om een apart hoofdstuk toe te voegen aan de Arbocatalogus die geschreven is voor de boerenbedrijven, waarin aandacht besteed wordt aan biovergisting binnen het boerenbedrijf. Een dergelijk hoofdstuk is nu nog niet aanwezig.

De Nederlandse Arbeidsinspectie zou daarnaast graag het gesprek aangaan om de veiligheid bij biogasinstallaties op het boerenerf te verbeteren.